Disclaimer 

Theewen koeltechniek & airconditioning heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op de website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Theewen koeltechniek & airconditioning is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Theewen koeltechniek & airconditioning verstrekte informatie. Daarnaast is Theewen koeltechniek & airconditioning op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Theewen koeltechniek & airconditioning te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Theewen koeltechniek & airconditioning wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Theewen koeltechniek & airconditioning hyperlinks bevat van andere websites, staat Theewen koeltechniek & airconditioning niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.