Downloads & informatie keuringen en certificering 

Verplichte keuringen airconditioning

Voor verwarmingssystemen van 20 kW of groter en airconditioningssystemen met een totaal

opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor wonigen) 12 kW of groter

zorgen een regelmatig keuring en onderhoud dat deze systemen optimaal functioneren. Voor meer

informatie met betrekking tot deze verplichte keuring zie: verplichte keuringen airconditioning.

 

VCA

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een controlelijst waarmee wij

aantonen dat wij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens

bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Al

onze monteurs zijn VCA gecertificeerd. Meer informatie over VCA: VCA.

Brochures Mitsubischi Heavy Industries 

Brochures Mitsubischi Electric 

Brochures Toshiba 

Daikin 

Meer informatie over keuringen en veiligheid, gezondheid en milieu: